Oddział Dziecięcy

A+ a-
Wydrukuj stronę

lokalizacja: budynek A

Ordynator: dr n. med. Teresa Marek-Szydłowska, specjalista pediatrii marekszydlowskat@zozmswkrakow.pl

dzieciecy@zozmswkrakow.pl

Telefony kontaktowe:

12 662-31-92 - ordynator, lekarze
12 662-31-93 - pielęgniarki

Profil świadczeń zdrowotnych:

  • Prowadzimy pełny zakres diagnostyki pediatrycznej
  • Oddział wykonuje diagnostykę pulmologiczną, alergologiczną oraz prowadzi leczenie alergologiczne.

Oddział Dziecięcy udziela świadczeń ogólnopediatrycznych

(oprócz chorób zakaźnych) a w szczególności:

  • choroby układu oddechowego
  • choroby alergiczne
  • choroby układu moczowego
  • choroby przewodu pokarmowego
  • choroby układu krążenia
  • choroby pasożytnicze
  • choroby układu nerwowego
  • choroby tkanki łącznej

Hospitalizujemy dzieci w wieku od 1 doby do ukończonego 18-go roku życia.

Chorzy są przyjmowani na bieżąco, bez wyznaczania okresu oczekiwania na miejsce w Oddziale.

Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać z dziećmi przez całą dobę.Minimalizujemy stres u dzieci, umożliwiając rodzicom obecność przy wszystkich zabiegach pielęgnacyjno-leczniczo-diagnostycznych.

 

Rodzice i dzieci w sposób zrozumiały informowani są o stanie dziecka oraz sposobie leczenia.

Oddział należy do Akcji "Szpital z Sercem".