Wychodzimy naprzeciw Pacjentom

Nowe numery telefonów

Zmieniliśmy numerację telefonów i jednocześnie uruchomiliśmy głosową centralę telefoniczną wraz z kolejkowaniem rozmów, ułatwiającą naszym Pacjentom załatwienie ich spraw