Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Medycyna pracy

Rodzaj świadczeń

 • Badania profilaktyczne [1]: wstępne, okresowe i kontrolne / po 30 dniach zwolnienia lekarskiego / dla pracowników na każdym stanowisku – cywilnym (firmy, zakłady pracy) oraz pracowników i funkcjonariuszy MSWiA.
 • Badania do prawa jazdy wszystkich kategorii – także na pojazdy uprzywilejowane lub przewożące wartości pieniężne.
 • Badania do pracy na wysokości oraz w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
 • Badania do obsługi wózków widłowych.
 • Badania pracowników żeglugi śródlądowej.
 • Badania do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dawna „licencja fizyczna”) oraz pracowników zabezpieczenia fizycznego (dawna „licencja techniczna”)
 • orzeczenie lekarza profilaktyka do badań detektywów
 • Badania do pozwolenia na broń i środki przymusu bezpośredniego.
 • Badania do pozwolenia na obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją.
 • Badania dla celów sanitarno epidemiologicznych.
 • Zaświadczenia lekarskie dla kuratora sądowego, prokuratora, sędziego, komornika sądowego, asesora sądowego.

[1] Badania profilaktyczne / wstępne, okresowe, kontrolne są wykonywane w oparciu o pisemną umowę z pracodawcą osób podlegających badaniu (art.12 ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. – Tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1416)

Badania profilaktyczne są przeprowadzane w oparciu o:

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW /Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz.332 /

Zakres wykonywanych badań może zostać poszerzony wg zapisów w umowie – „zgodnie z porozumieniem z zakładem pracy”.

Pobierz załącznik

Lekarz kierujący oddziałem

Kontakt do poradni

Godziny przyjęć

Adres

Jesteśmy w:

 • budynku A, piętro 3 ½ / winda dostępna do poziomu 2

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content