Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Fundacja Panaceum

Fundacja „PANACEUM” działa na rzecz rozwoju Służby zdrowia MSW od 1992 roku.

Jej celem jest m.in:

 • Uzupełnienie wyposażenia placówek służby zdrowia MSW w sprzęt i aparaturę służącą poprawie warunków leczenia, pobytu chorych w oddziałach oraz warunków pracy personelu.
 • Aktywizowanie ludzi nauki, kultury, pracy – służące powstaniu systemu informacji o stanie i potrzebach placówek służby zdrowia MSW i leczonych tam chorych.
 • Popieranie i aktywacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy medycznej służącej rozwojowi polskiego lecznictwa.
 • Popieranie działalności naukowo – badawczej w szczególności w zdobywaniu stopni naukowych przez pracowników placówek służby zdrowia MSW w Krakowie.
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie doskonalenia personelu medycznego.
 • Opracowywanie programów i organizowanie doskonalenia personelu medycznego.
 • Realizowanie programów doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników placówek służby zdrowia MSW.

Składnikami majątkowymi Fundacji nabytymi w czasie działalności statutowej są w szczególności:

 • Dochody ze zbiórek charytatywnych, akcji, przetargów itp. organizowanych przez lub na rzecz Fundacji
 • Darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe w tym produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 • Produkty lecznicze i wyroby medyczne będą przekazywane niezwłocznie do Apteki Szpitalnej ZOZ MSW w Krakowie z przeznaczeniem do wykorzystania w Oddziałach Szpitala w/w ZOZ.
 • Subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne

Dane adresowe:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Służby Zdrowia MSW „PANACEUM”

ul . Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

tel. 12 662-31-80, fax: 12 615-17-05

NIP: 677-20-12-667

KRS: 0000156815

Konto bankowe: PKO BP I O/Kr 15102028920000560201274083

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Aktualności

Mamy Pododdział Udarowy! – O nas w mediach…

Pododdział Udarowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie – to kolejny taki punkt na medycznej mapie miasta… i – jak zdążyliśmy się już przekonać – bardzo potrzebny! Odkąd powstał – czyli w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca – leczyło się na nim już ponad trzydziestu pacjentów z udarem mózgu. Lekarze przyznają, że to miejsce jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie – choroba atakuje częściej, co jest zauważalne zwłaszcza po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content