Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Fundacja PANACEUM

Fundacja „PANACEUM” działa na rzecz rozwoju Służby zdrowia MSW od 1992 roku.

Jej celem jest m.in:

 • Uzupełnienie wyposażenia placówek służby zdrowia MSW w sprzęt i aparaturę służącą poprawie warunków leczenia, pobytu chorych w oddziałach oraz warunków pracy personelu.
 • Aktywizowanie ludzi nauki, kultury, pracy – służące powstaniu systemu informacji o stanie i potrzebach placówek służby zdrowia MSW i leczonych tam chorych.
 • Popieranie i aktywacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy medycznej służącej rozwojowi polskiego lecznictwa.
 • Popieranie działalności naukowo – badawczej w szczególności w zdobywaniu stopni naukowych przez pracowników placówek służby zdrowia MSW w Krakowie.
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie doskonalenia personelu medycznego.
 • Opracowywanie programów i organizowanie doskonalenia personelu medycznego.
 • Realizowanie programów doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników placówek służby zdrowia MSW.

Składnikami majątkowymi Fundacji nabytymi w czasie działalności statutowej są w szczególności:

 • Dochody ze zbiórek charytatywnych, akcji, przetargów itp. organizowanych przez lub na rzecz Fundacji.
 • Darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe w tym produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 • Produkty lecznicze i wyroby medyczne będą przekazywane niezwłocznie do Apteki Szpitalnej ZOZ MSW w Krakowie z przeznaczeniem do wykorzystania w Oddziałach Szpitala w/w ZOZ.
 • Subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne.

Dane adresowe:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Służby Zdrowia MSW „PANACEUM”
ul . Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków
tel. +48 12 662-31-80, fax: +48 12 615-17-05
NIP: 677-20-12-667
KRS: 0000156815

Zapraszamy Państwa do wspierania działań fundacji „PANACEUM”!

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content