Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Administracja szpitala

Budynek A

Sekretariat Dyrektora

Dział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych

Kierownik Działu

Dział Organizacyjno - Prawny

Kierownik Działu

Pełnomocnik Dyrektora ds. przestrzegania praw pacjenta

Specjalista ds. Epidemiologii

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pracownik Socjalny

Inspektor Ochrony Danych

Rejestracja telefoniczna

Budynek C

Dział Finansowo – Księgowy

Kierownik Działu

Dział Statystyki Medycznej i Obsługi Umów Medycznych

Kierownik Działu

Dział Obsługi Informatycznej

p.o. Kierownika Działu

Dział Techniczno - Administracyjny

Kierownik Działu

Główny Specjalista ds. BHP

Audytor Wewnętrzny

Apteka Szpitalna

Kierownik Działu

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content