Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Informacja o wpływie aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko

Podmiot

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) art. 32c pkt.2 Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • wykonywaniu badań z zakresu radiologii zabiegowej
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
    • Aparat RTG: Ramię C do badań z zakresu radiologii zabiegowej,
    • Model aparatu RTG: CIOS Select Siemens Healthcare

Dla jednostki została wydana decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej – decyzja nr 43/2019 z dnia 09.07.2019 r. – wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa małopolskiego.

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Pobierz załączniki

RTG
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content