Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Przeciwdziałanie korupcji

W naszym szpitalu obowiązuje Procedura antykorupcyjna

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż SP ZOZ MSWiA w Krakowie realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie korupcji. W tym celu została opracowana i wdrożona Procedura Antykorupcyjna (PA/10/ORG). Zgodnie z punktem IV przedmiotowej procedury każda osoba (pracownik, pacjent, podmiot współpracujący z SP ZOZ MSWiA w Krakowie) posiadająca informację na temat zaistniałego zdarzenia korupcyjnego jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Krakowie, lub jego Zastępców w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: SP ZOZ MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków,
  • elektronicznie, pisząc na adres e-mail : sekretariat@zozmswiakrakow.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 12 662 31 00,
  • osobiście u pracownika Działu Organizacyjno – Prawnego
    (Sekretariat SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Budynek A – 2 ½ piętra).
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content