Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Odwiedziny pacjentów

W SP ZOZ MSWiA w Krakowie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów: 

Zasady ochrony osobistej

Ze względów bezpieczeństwa pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu medycznego, zalecamy odwiedziny w maseczce ochronnej na twarzy. Zalecamy również dezynfekcję rąk przed wejściem na teren podmiotu leczniczego, korzystając z umieszczonych przy każdym wejściu dozowników oraz przed wejściem do każdego oddziału oraz po ich opuszczeniu.

Liczba osób podczas odwiedzin

Ze względu na warunki lokalowe, prosimy, by na sali chorych w jednym czasie przebywała tylko jedna osoba odwiedzająca. Ze względów epidemiologicznych prosimy o rozważenie konieczności odwiedzin pacjenta przez dzieci, odwiedziny takie są możliwe tylko w obecności osoby dorosłej.

Zakazy odwiedzin

Całkowity zakaz odwiedzin dotyczy:

 • osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • wykazujących objawy infekcji wirusowej,
 • chorych na inną chorobę zakaźną.

Ograniczenia i inne zakazy

Osobom odwiedzającym zakazujemy:

 • siadania na łóżkach pacjentów,
 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
 • przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, w salach innych pacjentów,
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
 • wnoszenia broni, alkoholu, środków psychotropowych,
 • podawania pacjentom środków farmaceutycznych (m.in. leków i suplementów diety),
 • wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt.

Konsekwencje niestosowania się do ograniczeń i zakazów

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu szpitala, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Oddziału a w przypadku niestosowania się do zaleceń personelu medycznego, wyprowadzone z oddziału w towarzystwie ochrony.

Pobierz załączniki

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Aktualności

Mamy Pododdział Udarowy! – O nas w mediach…

Pododdział Udarowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie – to kolejny taki punkt na medycznej mapie miasta… i – jak zdążyliśmy się już przekonać – bardzo potrzebny! Odkąd powstał – czyli w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca – leczyło się na nim już ponad trzydziestu pacjentów z udarem mózgu. Lekarze przyznają, że to miejsce jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie – choroba atakuje częściej, co jest zauważalne zwłaszcza po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content