Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Odwiedziny pacjentów

W SP ZOZ MSWiA w Krakowie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów: 

Zasady ochrony osobistej

Ze względów bezpieczeństwa pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu medycznego, zalecamy odwiedziny w maseczce ochronnej na twarzy. Zalecamy również dezynfekcję rąk przed wejściem na teren podmiotu leczniczego, korzystając z umieszczonych przy każdym wejściu dozowników oraz przed wejściem do każdego oddziału oraz po ich opuszczeniu.

Liczba osób podczas odwiedzin

Ze względu na warunki lokalowe, prosimy, by na sali chorych w jednym czasie przebywała tylko jedna osoba odwiedzająca. Ze względów epidemiologicznych prosimy o rozważenie konieczności odwiedzin pacjenta przez dzieci, odwiedziny takie są możliwe tylko w obecności osoby dorosłej.

Zakazy odwiedzin

Całkowity zakaz odwiedzin dotyczy:

 • osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • wykazujących objawy infekcji wirusowej,
 • chorych na inną chorobę zakaźną.

Ograniczenia i inne zakazy

Osobom odwiedzającym zakazujemy:

 • siadania na łóżkach pacjentów,
 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
 • przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, w salach innych pacjentów,
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
 • wnoszenia broni, alkoholu, środków psychotropowych,
 • podawania pacjentom środków farmaceutycznych (m.in. leków i suplementów diety),
 • wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt.

Konsekwencje niestosowania się do ograniczeń i zakazów

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu szpitala, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Oddziału a w przypadku niestosowania się do zaleceń personelu medycznego, wyprowadzone z oddziału w towarzystwie ochrony.

Pobierz załączniki

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content