Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Dyrekcja szpitala

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Konsultant ds. Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Naczelna Pielęgniarka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content