Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Historia szpitala SP ZOZ MSWiA w Krakowie

1929
Rok budowy
Budowa szpitala

Szpital został wybudowany przez Siostry Miłosierdzia w latach dwudziestych XX wieku i uroczyście poświęcony 21 maja 1929 roku. 

1940
Okres II Wojny Światowej
Okres II Wojny Światowej

Siostry Miłosierdzia prowadziły Szpital do października 1940 roku, kiedy to Niemcy zarekwirowali go dla swoich potrzeb zdrowotnych. W styczniu 1945 r. opuszczając Kraków, Niemcy wywieźli znaczną część urządzeń szpitalnych. Po nich Szpital zajęły wojska radzieckie dla swoich chorych i rannych. Dopiero w 1947 r. cały obiekt przejął polski resort spraw wewnętrznych z przeznaczeniem na leczenie własnych pracowników.

1948
Okres powojenny
Okres powojenny

Po remoncie zdewastowanego obiektu, w styczniu 1948 r. ponownie otwarto Szpital jako czterooddziałowy na 129 łóżek z przychodnią przyszpitalną. Pracowało w nim wówczas 21 lekarzy i 39 pielęgniarek. Oddział Wewnętrzny dysponował 34-ma łóżkami, Oddział Chirurgiczny 35-ma, Oddział Ginekologiczno-Położniczy 30-ma i Oddział Skórno-Wenerologiczny również 30-ma. Szybko jednak Szpital okazał się zbyt mały w stosunku do powojennych potrzeb.

1952 - 1963
Rozbudowa szpitala
Rozbudowa szpitala
Liczba korzystających z usług zdrowotnych podopiecznych rosła i rozszerzał się przekrój schorzeń. Podjęto więc decyzję i w ten sposób w 1952 roku oddano do użytku drugi budynek. W nowym budynku umieszczono Oddział Gruźliczy działający do 1959 r. W związku z dużym przyrostem naturalnym powstało zapotrzebowanie na łóżka pediatryczne i w 1953 r. uruchomiono Oddział Chorób Dzieci, który działał do końca 2014 r. W styczniu 1963 r. otwarto Oddział Neurologiczny. Później w kolejności powstawały następujące oddziały: OAiIT, Dzienny Oddział Psychoterapii, Oddział Opieki Długoterminowej , SOR (obecnie Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej), Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział „Wieliczka” , Oddział Neonatologiczny, Oddział Okulistyczny, Oddział Geriatrii. 
2004 - 2014
Certyfikaty
Certyfikaty

W czerwcu 2004 r. Zakład uzyskał certyfikat wg europejskiej normy ISO 9001, a w roku  2014 r. otrzymał certyfikat na zgodność z normami ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 oraz  OHSAS 18001:2007 

2013
Rozbudowa szpitala
Kolejne zmiany
Zdjęcie szpitala 2021

W związku ze zmianami demograficznymi oraz potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Krakowa, w 2013 roku podjęto decyzję o zmianie profilu działalności Szpitala. W związku z powyższym zamknięto: Oddział Dziecięcy, Oddział Neonatologiczny i część położniczą Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Uwzględniając potrzeby zdrowotne społeczeństwa, ukierunkowano działalność Szpitala na świadczenia osobom starszym. Obecnie Szpital stał się wielospecjalistycznym Szpitalem Geriatrycznym, w  którym senior jest objęty kompleksowym  leczeniem. Aktualnie dysponuje ośmioma oddziałami (chirurgiczny, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczny, urazowo-ortopedyczny, okulistycznych, neurologiczny, geriatryczny, chorób wewnętrznych i geriatrii oraz izba przyjęć i blok operacyjny), do których może przyjąć jednocześnie 156 pacjentów. Szpital stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, na który składają się także przychodnie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

+2015
Szpital geriatryczny
Szpital geriatryczny
Zdjęcie szpitala 2021

W latach 2015 i 2018 Zakład uzyskał akredytację CMJ Ministra Zdrowia w zakresie działalności Szpitala.

Średnio rocznie w Szpitalu jest hospitalizowanych ok. 7.500 pacjentów.

Personel lekarski i pielęgniarski specjalizuje się w dziedzinie geriatrii. We wszystkich Oddziałach zatrudnione są pielęgniarki posiadające specjalizację geriatryczną. 

Szpital jest jedną w nielicznych jednostek, która jest miejscem kształcenia lekarzy specjalistów  i pielęgniarek z zakresu geriatrii a także prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów zawodów medycznych.

Szpital zapewnia opiekę medyczną i łóżka szpitalne  funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych i administracji zabezpieczającym  duże wydarzenia masowe na terenie Województwa Małopolskiego m.in. Światowe Dni Młodzieży, wizyty Ojca Świętego.

Na bieżąco  zabezpiecza medycznie wizyty  osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa,  które przebywają na terenie Małopolski.

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content