Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Aktualności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Oznaczenie budynków A B C
Skip to content