Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Certyfikaty

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wręczyła SP ZOZ MSWiA w Krakowie certyfikat w programie „BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT”

SP ZOZ MSWiA w Krakowie w 2023 r. otrzymał CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY potwierdzający spełnienie wysokich standardów dla leczenia szpitalnego

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym w oparciu o spełnione kryteria przyznały SP ZOZ MSWiA w Krakowie CERTYFIKAT „SZPITAL BEZ BÓLU”.

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content