Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Koszty procedur medycznych

Koszty wykonywanych procedur medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie za 2023 r.

 

PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A32F CHOROBY MIĘŚNI 5 850 zł
A34 GUZY MÓZGU9 500 zł
A35 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN9 900 zł
A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH – LECZENIE ZACHOWAWCZE7 500 zł
A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU5 000 zł
A49 UDAR MÓZGU – LECZENIE > 3 DNI11 200 zł
A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO7 400 zł
A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO7 000 zł
D10 DYCHAWICA OSKRZELOWA7 500 zł
D16 ZATOR PŁUCNY8 900 zł
D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA9 350 zł
D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE9 950 zł
D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI8 250 zł
D16 ZATOR PŁUCNY9 500 zł
D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE8 000 zł
D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI7 800 zł
D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ5 900 zł
D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ9 000 zł
D37 INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO6 500 zł
D38 OBRZĘK PŁUC7 500 zł
D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO4 500 zł
D47 ZAPALENIE PŁUC Z PW4 400 zł
D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW3 500 zł
D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC9 900 zł
D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC10 000 zł
D51 ODMA OPŁUCNOWA2 500 zł
D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA 7000-12000 zł 
D55 ZIARNIAKI, CHOROBY PŁUC ALERGICZNE I Z AUTOIMMUNIZACJI10 200 zł
E51 ZAPALENIE WSIERDZIA26 200 zł
E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA10 500 zł
E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA8 400 zł
E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH5 500 zł
E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA Z PW6 300 zł
E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA  BEZ PW6 700 zł
E59 NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA5 900 zł
E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA Z PW6 260 zł
E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA  BEZ PW4 250 zł
E71 OMDLENIE I ZAPAŚĆ4 600 zł
E73 CHOROBY ZASTAWEK SERCA7 000 zł
E74 WRODZONE WADY SERCA8 500 zł
E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.7 500 zł
E86 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE OPORNE I WTÓRNE12 000 zł
E87 CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE7 200 zł
E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 5 400 zł
F07 CHOROBY  PRZEŁYKU5 000 zł
F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY4 600 zł
F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)8 900 zł
F33 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO5 800 zł
F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO3 000 zł
F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO6 000 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ4 000 zł
F47 CHOROBY INFEKCYJNE JELIT6 360 zł
F56 CHOROBY ZAPALNE JELIT 9 200 zł
F58E CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż12 500 zł
F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE5 000 zł
F96 CHOROBY ODBYTU 4 920 zł
G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY9 200 zł
G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI11 500 zł
G18 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW 4 900 zł
G26F CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 6 900 zł
G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH8 700 zł
G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI9 900 zł
G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI7 000 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH6 400 zł
H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ7 600 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW6 400 zł
H96 UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ10 900 zł
H98 KRYSTALOPATIE5 920 zł
J37 OWRZODZENIA SKÓRY8 000 zł
K25 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE I ZABURZENIA ODŻYWIANIA4 400 zł
K27A ZABURZENIA ODŻYWIENIA 5 500 zł
K26 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE4 400 zł
K28 WRODZONE WADY METABOLICZNE6 500 zł
K37 CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI4 500 zł
K38 CUKRZYCA I STANY HIPERGLIKEMICZNE INNEGO POCHODZENIA6 500 zł
K39 STOPA CUKRZYCOWA10 000 zł
K47 CHOROBY TARCZYCY5 200 zł
K58 NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ6 000 zł
K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO3 000 zł
L81 LECZENIE POWIKŁAŃ LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO7 500 zł
L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK10 200 zł
L84 INNE CHOROBY NEREK8 500 zł
Q66 CHOROBY NACZYŃ6 300 zł
S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA11 000 zł
S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI19 000 zł
S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA6 000 zł
S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI3 000 zł
S33 CHOROBY ALERGICZNE 4 200 zł
S42 ZATRUCIE ŚREDNIE24 000 zł
S43 ZATRUCIE LEKKIE8 000 zł
S53 POSOCZNICA9 500 zł
S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU16 000 zł
S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE6 000 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW9 200 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A30 KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA POLINEUROPATII I CHORÓB MIĘŚNI12 500 zł
A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH5 900 zł
A33 ZABURZENIA RÓWNOWAGI5 800 zł
A34 GUZY MÓZGU9 900 zł
A35 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE 5 400 zł
A36 CHOROBY DEMIELINIZACYJNE7 600 zł
A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH – LECZENIE ZACHOWAWCZE9 000 zł
A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU6 600 zł
A47 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU – ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA8 700 zł
A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM20 000 zł
A49 UDAR MÓZGU – LECZENIE > 3 DNI9 500 zł
A50 UDAR MÓZGU – LECZENIE5 500 zł
A56 CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH4 900 zł
A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO8 100 zł
A59 BÓLE GŁOWY4 000 zł
A66 PADACZKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE5 000 zł
A67 PADACZKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE > 3 DNI8 500 zł
A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO7 000 zł
C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA4 800 zł
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA5 000 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH6 800 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI7 200 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ15 000 zł
F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ6 600 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ3 500 zł
L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU3 000 zł
L85 KAMICA MOCZOWA3 000 zł
M02 DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO9 200 zł
M03 ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO4 000 zł
M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO2 000 zł
M05 ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU I NA SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET8 800 zł
M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW32 200 zł
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW16 000 zł
M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO8 500 zł
M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO5 200 zł
M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO2 400 zł
M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ3 500 zł
M17 INDUKCJA PORONIENIA5 000 zł
M18 LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO2 000 zł
M19 LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO2 000 zł
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW32 300 zł
M26 LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO2 400 zł
M27 LECZENIE ZACHOWAWCZE JAJNIKÓW, JAJOWODÓW I MIEDNICY MNIEJSZEJ3 570 zł
M29 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW3 000 zł
M30 LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO2 500 zł
N04 PATOLOGIA CIĄŻY – DIAGNOSTYKA, OBSERWACJA < 3 DNI3 000 zł
N05 PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU- DIAGNOSTYKA, LECZENIE – > 2 DNI5 000 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI8000 zł
D03 DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ19000 zł
D04 ŚREDNIE I MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ6500 zł
D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ9900 zł
D51 ODMA OPŁUCNOWA5000 zł
E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH5500 zł
F01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEŁYKU34000 zł
F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE  ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO3000 zł
F07 CHOROBY  PRZEŁYKU5800 zł
F11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY32000 zł
F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY12000 zł
F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY5000 zł
F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY6000 zł
F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO29000 zł
F22 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO19500 zł
F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)7600 zł
F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO32000 zł
F32 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO15000 zł
F33 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO5500 zł
F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO3500 zł
F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO5000 zł
F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ16000 zł
F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ8000 zł
F44 DIAGNOSTYCZNE  I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ5000 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ6000 zł
F52 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT16000 zł
F53 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT7000 zł
F56 CHOROBY ZAPALNE JELIT11000 zł
F58E CHOROBY ZAPALNE JELIT 10000 zł
F61 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO13000 zł
F62 DUŻE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO9000 zł
F63 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE DIAGNOSTYCZNE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO7000 zł
F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE5000 zł
F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM7500 zł
F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH6000 zł
F82 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI9000 zł
F83 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO7000 zł
F86F CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO5000 zł
F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU7000 zł
F94 MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY4000 zł
F96 CHOROBY ODBYTU5400 zł
G11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WĄTROBY23000 zł
G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY10500 zł
G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH32000 zł
G22 DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH16000 zł
G24 WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Z PW12000 zł
G25 WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO BEZ PW10500 zł
G26 CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH6600 zł
G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH8400 zł
G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI25000 zł
G32 DUŻE ZABIEGI TRZUSTKI17000 zł
G33 ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI Z WPROWADZENIEM PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ*20000 zł
G34 ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI11000 zł
G35 ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI6000 zł
G36 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU29800 zł
G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI8200 zł
G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI6850 zł
G42 ZABIEGI ŚLEDZIONY14000 zł
H21  ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH11800 zł
H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA5900 zł
H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY9600 zł
H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ3000 zł
H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ8400 zł
H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ3000 zł
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA3600 zł
H62 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ 10800 zł
H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE17000 zł
H74F MNIEJSZE AMPUTACJE 5000 zł
H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH6000 zł
H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH4500 zł
J03 DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI7000 zł
J05 ŚREDNIA CHIRURGIA PIERSI5000 zł
J06 MAŁA CHIRURGIA PIERSI4000 zł
J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE5000 zł
J09 WYCIĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH10000 zł
J27 ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA > 5 DNI10000 zł
J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE7000 zł
J34 LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY12000 zł
J37 OWRZODZENIA SKÓRY8000 zł
J39 DUŻE CHOROBY DERMATOLOGICZNE6000 zł
J46 DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY6000 zł
J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE4000 zł
K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC6600 zł
L64 MAŁE ZABIEGI  PRĄCIA3000 zł
L69 CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ4000 zł
L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU4500 zł
L85 KAMICA MOCZOWA3000 zł
Q18 DUŻE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM8000 zł
Q19 ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM6500 zł
Q20 MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM4000 zł
Q22 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ – LECZENIE OPERACYJNE7500 zł
Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ6000 zł
Q24 OPERACJE ŻYLAKÓW BEZ SAFENEKTOMII4000 zł
Q66 CHOROBY NACZYŃ7000 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW4000 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A14 MAŁE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE5 000 zł
A22 DUŻE ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I W KANALE KRĘGOWYM26 000 zł
A25 ZABIEGI NA NERWACH OBWODOWYCH od 4000 – 9500 zł 
A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL I NA UKŁADZIE WSPÓŁCZULNYM5 000 zł
A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH6 000 zł
A76 URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO9 000 zł
A77 URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO6 500 zł
A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO6 500 zł
D04 ŚREDNIE I MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ5 900 zł
D07 MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ6 000 zł
H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*17 500 zł
H10 ZABIEGI OPERACYJNE – REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY31 500 zł
H11 ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH28 000 zł
H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA23 000 zł
H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO29 000 zł
H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA26 000 zł
H16 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA28 000 zł
H17 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRA29 000 zł
H18 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANA35 000 zł
H19 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANA40 000 zł
H21  ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH9 600 zł
H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA6 000 zł
H23 ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZA7 000 zł
H31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY30 000 zł
H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY od 8 000 – 20 000 zł 
H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ od 6 000 – 15 000 zł 
H41 REKONSTRUKCJA FUNKCJI RĘKI, W TYM MIKROCHIRURGICZNA 27 000 zł
H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ od 8 000 – 20 000 zł 
H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ od 6500 – 15000 zł 
H51 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KOREKCYJNE KRĘGOSŁUPA58 000 zł
H53 ZABIEGI NA KRĘGOSŁUPIE BEZ STOSOWANIA IMPLANTÓW22 000 zł
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA5 000 zł
H62 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ od 8 000 – 19 000 zł 
H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ od 7 000 – 19 000 zł 
H64 MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA5 000 zł
H66 CZYNNOŚCIOWE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, STAWOWYCH, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA > 10 DNI12 000 zł
H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE15 000 zł
H74 MNIEJSZE AMPUTACJE7 000 zł
H80 ARTROTOMIE W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ 23 000 zł
H81 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI27 000 zł
H82 DUŻE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH  KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ11 000 zł
H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH6 000 zł
H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH5 000 zł
H85 POURAZOWE USZKODZENIA POZA USZKODZENIEM MÓZGU > 17 R.Ż.5 000 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH5 000 zł
H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ10 000 zł
H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW12 000 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW7 500 zł
H96 UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ9 600 zł
J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE6 000 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW od 5 000 – 15 000 zł 
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE8 000 zł
B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE*11 000 zł
B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE10 000 zł
B18 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI5 000 zł
B19 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI3 600 zł
B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE4 000 zł
B34 MAŁE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA1 500 zł
B52 DUŻE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE*3 000 zł
B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE2 500 zł
B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE*1 500 zł
B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA od 1 000 – 5000 
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY ZA 1 DZIEŃ POBYTU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY ZA 1 DZIEŃ POBYTU
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 19 PKT3 700,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 20 PKT4 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 21 PKT4 300,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 22 PKT4 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 23 PKT4 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 24 PKT5 100,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 25 PKT5 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 26 PKT5 700,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 27 PKT6 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 28 PKT6 300,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 29 PKT6 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 30 PKT                           6 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 31 PKT                           7 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 32 PKT7 300,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 33 PKT7 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 34 PKT7 900,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 35 PKT8 100,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 36 PKT8 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 37 PKT8 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 38 PKT8 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 39 PKT9 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 40 PKT9 300,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 41 PKT9 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 42 PKT9 900,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 43 PKT10 100,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 44 PKT10 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 45 PKT10 700,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 46 PKT11 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 47 PKT10 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 48 PKT11 100,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 49 PKT11 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 50 PKT11 700,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 51 PKT12 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 52 PKT12 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 53 PKT12 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 54 PKT12 700,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 55 PKT12 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 58 PKT12 900,0 zł
LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-61 PKT13 000,0 zł
CIĄGŁE LECZENIE NERKOZASTĘPCZE19 000,00 zł

Pobierz załączniki

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content