Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Koszty procedur medycznych

Koszty wykonywanych procedur medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie za 2022 r.

PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A32F CHOROBY MIĘŚNI                 5 400 zł
A34 GUZY MÓZGU               11 880 zł
A35 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN               10 920 zł
A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH – LECZENIE ZACHOWAWCZE                 8 640 zł
A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU                 5 400 zł
A49 UDAR MÓZGU – LECZENIE > 3 DNI               10 800 zł
A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO                 8 040 zł
D10 DYCHAWICA OSKRZELOWA                 7 800 zł
D16 ZATOR PŁUCNY                 8 400 zł
D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA                 9 000 zł
D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE                 9 120 zł
D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ                 6 360 zł
D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ                 9 120 zł
D37 INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO                 5 400 zł
D38 OBRZĘK PŁUC                 6 960 zł
D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO                 4 200 zł
D47 ZAPALENIE PŁUC Z PW                 4 800 zł
D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW                 3 720 zł
D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC               10 560 zł
D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC                 9 840 zł
D51 ODMA OPŁUCNOWA                 1 440 zł
D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA                 5 640 zł
E16 OZW  Z PW                 6 360 zł
E17 OZW  BEZ PW                 4 920 zł
E18 OZW BEZ UNIESIENIA ST                 6 000 zł
E51 ZAPALENIE WSIERDZIA               22 680 zł
E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA               10 560 zł
E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA                 7 080 zł
E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA Z PW                 4 920 zł
E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA  BEZ PW                 3 540 zł
E59 NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA                 5 640 zł
E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA Z PW                 4 260 zł
E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA  BEZ PW                 2 820 zł
E71 OMDLENIE I ZAPAŚĆ                 3 540 zł
E73 CHOROBY ZASTAWEK SERCA                 6 360 zł
E74 WRODZONE WADY SERCA                 8 520 zł
E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.                 7 800 zł
E86 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE OPORNE I WTÓRNE                 9 240 zł
E87 CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE                 7 080 zł
E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE                 3 540 zł
F07 CHOROBY  PRZEŁYKU                 4 920 zł
F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY                 4 200 zł
F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)                 7 800 zł
F33 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO                 4 680 zł
F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO                 2 880 zł
F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO                 6 960 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ                 4 680 zł
F47 CHOROBY INFEKCYJNE JELIT                 6 360 zł
F56 CHOROBY ZAPALNE JELIT                 9 240 zł
F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE                 5 000 zł
F96 CHOROBY ODBYTU                 4 920 zł
G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY                 7 080 zł
G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI                 9 960 zł
G18A PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW                 4 200 zł
G26F CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH                 5 000 zł
G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH                 7 800 zł
G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI                 7 080 zł
G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI                 4 200 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH                 5 640 zł
H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ                 7 080 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW                 4 920 zł
H96 UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ                 9 840 zł
H98 KRYSTALOPATIE                 4 260 zł
J37 OWRZODZENIA SKÓRY                 9 240 zł
K27A ZABURZENIA ODŻYWIENIA                 5 640 zł
K26 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE                 3 540 zł
K28 WRODZONE WADY METABOLICZNE               10 620 zł
K37 CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI                 4 200 zł
K38 CUKRZYCA I STANY HIPERGLIKEMICZNE INNEGO POCHODZENIA                 6 360 zł
K39 STOPA CUKRZYCOWA                 8 520 zł
K47 CHOROBY TARCZYCY                 4 200 zł
K58 NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ                 6 360 zł
K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO                 4 920 zł
L81 LECZENIE POWIKŁAŃ LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO                 7 080 zł
L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK                 9 180 zł
L84 INNE CHOROBY NEREK                 7 800 zł
Q66 CHOROBY NACZYŃ                 5 640 zł
S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA                 6 360 zł
S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI               12 000 zł
S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA                 3 600 zł
S33 CHOROBY ALERGICZNE                 4 200 zł
S42 ZATRUCIE ŚREDNIE                 9 840 zł
S43 ZATRUCIE LEKKIE                 4 200 zł
S53 POSOCZNICA               11 400 zł
S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU               15 600 zł
S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE                 6 000 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW                 8 400 zł
PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                    420 zł
PRZETOCZENIE  KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ                    288 zł
PRZETOCZENIE  OSOCZA                    288 zł
PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO  KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                    600 zł
INTENSYWNA HEMODIALIZA                     660 zł
PZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                    420 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A30 KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA POLINEUROPATII I CHORÓB MIĘŚNI                  9 600 zł
A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH                  3 600 zł
A33 ZABURZENIA RÓWNOWAGI                  4 200 zł
A34 GUZY MÓZGU                  9 600 zł
A35 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE                  3 600 zł
A36 CHOROBY DEMIELINIZACYJNE                  8 400 zł
A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH – LECZENIE ZACHOWAWCZE                  7 800 zł
A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU                  3 600 zł
A47 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU – ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA                  7 800 zł
A49 UDAR MÓZGU – LECZENIE > 3 DNI                  9 000 zł
A50 UDAR MÓZGU – LECZENIE                  4 800 zł
A56 CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH                  3 600 zł
A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO                  7 200 zł
A59 BÓLE GŁOWY                  3 600 zł
A66 PADACZKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE                  2 950 zł
A67 PADACZKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE > 3 DNI                  8 400 zł
A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO                  3 600 zł
C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA                  2 950 zł
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA                  3 600 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH                  5 280 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI                  5 950 zł
ŻYWIENIE DOJELITOWE                     240 zł
LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN                     720 zł
INTENSYWNA HEMODIALIZA                      720 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ                  11 400 zł
F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ                    4 200 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ                    2 400 zł
L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU                    1 760 zł
L85 KAMICA MOCZOWA                    1 780 zł
M02 DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    8 400 zł
M03 ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    2 950 zł
M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    1 440 zł
M05 ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU I NA SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET                    7 800 zł
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW                  14 400 zł
M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    8 400 zł
M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    4 800 zł
M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    2 400 zł
M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ                    2 960 zł
M17 INDUKCJA PORONIENIA                    3 600 zł
M18 LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    1 840 zł
M19 LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO                    1 840 zł
M26 LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO                    1 840 zł
M27 LECZENIE ZACHOWAWCZE JAJNIKÓW, JAJOWODÓW I MIEDNICY MNIEJSZEJ                    3 570 zł
M29 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW                    2 380 zł
M30 LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO                    1 860 zł
N04 PATOLOGIA CIĄŻY – DIAGNOSTYKA, OBSERWACJA < 3 DNI                    1 890 zł
N05 PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU- DIAGNOSTYKA, LECZENIE – > 2 DNI                    2 980 zł
PRZEDŁUŻONA HOSPITALIZACJA MATKI KARMIĄCEJ PIERSIĄ Z POWODU STANU ZDROWIA DZIECKA – OD 5 DOBY OD PORODU                       240 zł
 PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                       420 zł
PRZETOCZENIE  OSOCZA                       300 zł
PZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                       420 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI                 5 800 zł
D03 DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ               15 200 zł
D04 ŚREDNIE I MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ                 4 200 zł
D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ                 9 000 zł
D51 ODMA OPŁUCNOWA                 5 400 zł
E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH                 5 400 zł
F01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEŁYKU               36 000 zł
F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE  ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO                 2 600 zł
F07 CHOROBY  PRZEŁYKU                 4 200 zł
F11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY               27 600 zł
F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY               10 800 zł
F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY                 4 800 zł
F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY                 4 800 zł
F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO               19 800 zł
F22 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO               16 800 zł
F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)                 6 600 zł
F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO               23 400 zł
F32 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO               11 400 zł
F33 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO                 4 800 zł
F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO                 3 000 zł
F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO                 5 400 zł
F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ               13 200 zł
F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ                 7 200 zł
F44 DIAGNOSTYCZNE  I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ                 3 600 zł
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ                 3 600 zł
F52 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT               11 880 zł
F53 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT                 4 200 zł
F56 CHOROBY ZAPALNE JELIT                 8 400 zł
F61 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO               11 400 zł
F62 DUŻE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO                 8 400 zł
F63 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE DIAGNOSTYCZNE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO                 5 400 zł
F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE                 4 200 zł
F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM                 6 000 zł
F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH                 4 800 zł
F82 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI                 6 600 zł
F83 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO                 6 000 zł
F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU                 3 600 zł
F94 MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY                 2 600 zł
F96 CHOROBY ODBYTU                 5 400 zł
G11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WĄTROBY               17 600 zł
G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY                 8 400 zł
G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH               26 400 zł
G22 DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH               13 200 zł
G24 WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Z PW               10 800 zł
G25 WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO BEZ PW                 9 000 zł
G26 CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH                 3 600 zł
G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH                 8 400 zł
G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI               26 400 zł
G32 DUŻE ZABIEGI TRZUSTKI               15 600 zł
G34 ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI                 9 600 zł
G35 ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI                 6 000 zł
G36 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU               28 800 zł
G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI                 7 200 zł
G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI                 5 850 zł
G42 ZABIEGI ŚLEDZIONY               10 800 zł
H21  ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH               10 800 zł
H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA                 5 900 zł
H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY                 9 600 zł
H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ                 3 000 zł
H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ                 8 400 zł
H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ                 3 000 zł
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA                 3 600 zł
H62 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ                10 800 zł
H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE               13 200 zł
H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH                 4 200 zł
H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH                 2 440 zł
J03 DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI                 5 900 zł
J05 ŚREDNIA CHIRURGIA PIERSI                 3 100 zł
J06 MAŁA CHIRURGIA PIERSI                 2 050 zł
J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE                 3 800 zł
J09 WYCIĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH                 8 400 zł
J27 ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA > 5 DNI                 9 000 zł
J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE                 3 000 zł
J34 LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY               10 200 zł
J37 OWRZODZENIA SKÓRY                 7 800 zł
J39 DUŻE CHOROBY DERMATOLOGICZNE                 4 200 zł
J46 DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY                 4 800 zł
J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE                 2 800 zł
K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC                 6 600 zł
L64 MAŁE ZABIEGI  PRĄCIA                 1 960 zł
L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU                 3 000 zł
L85 KAMICA MOCZOWA                 2 150 zł
Q18 DUŻE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM                 6 000 zł
Q19 ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM                 4 200 zł
Q20 MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM                 2 400 zł
Q22 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ – LECZENIE OPERACYJNE                 5 400 zł
Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ                 4 200 zł
Q24 OPERACJE ŻYLAKÓW BEZ SAFENEKTOMII                 2 050 zł
Q66 CHOROBY NACZYŃ                 4 800 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW                 2 400 zł
ŻYWIENIE DOJELITOWE                    240 zł
 PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                    420 zł
PRZETOCZENIE  OSOCZA                    300 zł
KOMPLETNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE                    480 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
A14 MAŁE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE                           3 600 zł
A25 ZABIEGI NA NERWACH OBWODOWYCH         od 3000 – 8500 zł 
A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL I NA UKŁADZIE WSPÓŁCZULNYM                           1 800 zł
A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH                           3 600 zł
A76 URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO                           4 800 zł
A77 URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO                           2 400 zł
A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO                           2 950 zł
D04 ŚREDNIE I MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ                           5 900 zł
D07 MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ                           4 800 zł
H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*                         17 500 zł
H10 ZABIEGI OPERACYJNE – REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY                         31 500 zł
H11 ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH                         26 400 zł
H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA                         22 500 zł
H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO                         26 600 zł
H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA                         22 800 zł
H16 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA                         20 600 zł
H17 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRA                         26 600 zł
H18 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANA                         30 800 zł
H19 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANA                         38 000 zł
H21  ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH                           9 600 zł
H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA                           5 800 zł
H23 ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZA                           4 800 zł
H31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY                         21 600 zł
H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY     od 5 000 – 15 000 zł 
H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ       od 6 000 – 9 000 zł 
H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ     od 6 000 – 17 000 zł 
H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ        od 3 500 – 8500 zł 
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA                           3 000 zł
H62 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ                           3 600 zł
H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ     od 6 000 – 17 000 zł 
H64 MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA                           3 000 zł
H66 CZYNNOŚCIOWE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, STAWOWYCH, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA > 10 DNI                         10 800 zł
H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE                         12 000 zł
H74 MNIEJSZE AMPUTACJE                           5 400 zł
H81 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI                         20 400 zł
H82 DUŻE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH  KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ                           8 400 zł
H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH                           4 800 zł
H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH                           3 600 zł
H85 POURAZOWE USZKODZENIA POZA USZKODZENIEM MÓZGU > 17 R.Ż.                           3 000 zł
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH                           3 600 zł
H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ                           8 400 zł
H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW                           6 600 zł
H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW                           4 800 zł
H96 UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ                           9 600 zł
J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE                           4 800 zł
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW    od 4 000 – 12 000 zł 
HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ      od 3 000 – 6 000 zł 
 PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                              480 zł
PRZETOCZENIE  OSOCZA                              360 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY
B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE                8 050 zł
B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE              10 150 zł
B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE                3 450 zł
B34 MAŁE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA                   920 zł
B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE                2 875 zł
B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA                1 150 zł
B98 LECZENIE ZACHOWAWCZE OKULISTYCZNE                1 725 zł
B18 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI                4 600 zł
B19 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI                4 025 zł
PROCEDURY MEDYCZNEKOSZT PROCEDURY ZA 1 DZIEŃ POBYTU
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 19 PKT               3 120,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 20 PKT               3 360,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 21 PKT               3 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 22 PKT               3 840,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 23 PKT               4 080,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 24 PKT               4 320,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 25 PKT               4 560,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 26 PKT               4 800,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 27 PKT               5 040,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 28 PKT               5 280,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 29 PKT               5 520,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 30 PKT               5 760,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 31 PKT               6 000,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 32 PKT               6 240,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 33 PKT               6 480,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 34 PKT               6 720,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 35 PKT               6 960,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 36 PKT               7 100,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 37 PKT               7 810,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 38 PKT               7 680,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 39 PKT               7 920,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 40 PKT               8 160,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 41 PKT               8 400,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 42 PKT               8 640,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 43 PKT               8 880,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 44 PKT               9 120,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 45 PKT               9 360,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 46 PKT               9 600,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 47 PKT               9 840,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 48 PKT             10 080,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 49 PKT             10 320,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 50 PKT             10 560,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 51 PKT             10 750,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 52 PKT             11 020,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 53 PKT             11 260,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 54 PKT             11 520,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 55 PKT             11 760,0 zł
LECZENIE W OAIIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WG SKALI TISS – 28 – 58 PKT             11 950,0 zł
CIĄGŁE LECZENIE NERKOZASTĘPCZE                  7 800 zł
PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH                     720 zł
PRZETOCZENIE  KONCENTRATU/UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY                  3 600 zł
PRZETOCZENIE  OSOCZA                     600 zł
PRZETOCZENIE  NAPROMIENIANEGO I FILTROWANEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH                     840 zł
LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN                     840 zł
PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO  KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ                     720 zł
INTENSYWNA HEMODIALIZA                      840 zł

Pobierz załączniki

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content