Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Skargi i wnioski

Na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. powołany został urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
E-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa
Telefon: +48 22 538 117 590
E-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,
Telefon: +48 12 298 83 04, faks: +48 12 298 83 20
E-mail: dsiw@nfz-krakow.pl; kancelaria@nfz-krakow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

W SP ZOZ MSWiA w Krakowie, pacjentów w sprawach skarg i wniosków związanych z udzielanych świadczeń zdrowotnych, przyjmują:

poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 12.00
budynek A – 2 ½ piętra pokój nr 201 – Sekretariat

poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 12.00
(budynek C – piętro 1)

budynek A – 2 ½ piętra, pokój nr 201 – sekretariat

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00
Budynek A, 3 ½ piętra, pokój 301A – pokój Radcy Prawnego

W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 12.00
Budynek A – 1 ½ piętra, pokój nr 101 – gabinet Kierownika Przychodni

Pacjent może złożyć skargę w formie:

 • ustnej,
 • pisemnej – w sekretariacie ZOZ, budynek A, piętro 2 ½,
 • elektronicznej, pisząc na adres email: sekretariat@zozmswkrakow.pl,
 • anonimowej – w ankiecie badania opinii pacjenta (dostępna w Oddziałach Szpitala i Rejestracji ZOZ).

W przypadku zastrzeżeń dot. niewłaściwego wykonania czynności zawodowych ubezpieczony może także zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

31-123 Kraków,
ul. Krupnicza 11a,
tel. +48 126191717, +48 126191725, +48 126191729

31-153 Kraków,
ul. Szlak 61,
tel./fax +48 12 422 88 54, +48 12 430 07 23,
e-mail: oroz@moipip.org.pl

Ochrona danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Rafałem Kosuń:
 • drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl,
 • drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.
Ponadto w dziale Ochrona Danych Osobowych mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Zgłaszanie naruszeń prawa

Na podstawie DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie uruchomił anonimowy, bezpieczny kanał zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej. Kanał przeznaczony jest dla osób powiązanych w jakikolwiek sposób z SP ZOZ MSWiA w Krakowie, które to osoby były świadkiem naruszenia prawa lub prawdopodobnego naruszenia prawa.

Przed skorzystaniem z formularza należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

 1. Czy naruszenie dotyczy: zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa? oraz
 2. Czy nieprawidłowości lub wątpliwości etyczne mają związek z Pani/Pana pracą – wydarzyły się w miejscu pracy lub środowisku zawodowym i powiązane są z tym środowiskiem? oraz
 3. Czy zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze? oraz
 4. Czy zgłoszenie dokonane jest dla interesu pracodawcy, interesu społecznego, interesu ogólnego, interesu ponadindywidualnego? oraz
 5. Czy zgłoszenie jest oparte na faktach?
Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi „NIE” – wówczas nie należy korzystać z tej formy zawiadomienia. W przeciwnym razie może Pani/Pan skorzystać z Bezpiecznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa UE.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Sygnalistów)

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Aktualności

Mamy Pododdział Udarowy! – O nas w mediach…

Pododdział Udarowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie – to kolejny taki punkt na medycznej mapie miasta… i – jak zdążyliśmy się już przekonać – bardzo potrzebny! Odkąd powstał – czyli w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca – leczyło się na nim już ponad trzydziestu pacjentów z udarem mózgu. Lekarze przyznają, że to miejsce jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie – choroba atakuje częściej, co jest zauważalne zwłaszcza po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content