Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, wartość projektu: 900,000 zł brutto
Obrazek przedstawia godło i flagę RP

Dofinansowanie umożliwi zakup:

  • wiertarki szybkoobrotowej,
  • lasera skanującego,
  • manipulatora macicznego z podświetleniem Led,
  • wideoduodenoskopu,
  • stołu operacyjnego ortopedycznego,
  • urządzenia do treningu nóg i ramion,
  • systemu rehabilitacji funkcjonalnej,
  • perymetru komputerowego
Obrazek przedstawia świnkę skarbonkę
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content