Konkurs ofert nr 21/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy ginekologów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 20/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań USG dla Oddziałów Szpitala oraz Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 19/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na konsultacje torakochirurgiczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 18/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Konkurs ofert nr 17/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (zabezpieczenia, wyjazdy, badanie osób zatrzymanych)

Konkurs ofert nr 16/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 15/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 14/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Konkurs ofert nr 13/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych (w tym śródoperacyjnych), dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 11/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.