Konkurs ofert nr 06/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań USG i USG Doppler z opisem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Konkurs ofert nr 05/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub geriatrii lub kardiologii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pododdziale Geriatrii, Poradni Geriatrycznej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 04/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 03/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza otolaryngologa
w Poradni Laryngologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne)

Konkurs ofert nr 02/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza medycyny pracy w Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.

Konkurs ofert nr 01/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów
w Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 35/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę praktyki w Nowym Sączu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu

Konkurs ofert nr 34/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez technika protetyka w Poradni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia
w Tarnowie

Konkurs ofert nr 33/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy ginekologów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 32/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza chirurga lub w trakcie specjalizacji w w/w zakresie, posiadającego zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury,
w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie