Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Zgłaszanie naruszeń prawa

Bezpieczny kanał zgłoszeń naruszeń prawa

Na podstawie DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie uruchomił anonimowy, bezpieczny kanał zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej. Kanał przeznaczony jest dla osób powiązanych w jakikolwiek sposób z SP ZOZ MSWiA w Krakowie, które to osoby były świadkiem naruszenia prawa lub prawdopodobnego naruszenia prawa.

Przed skorzystaniem z formularza należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

  1. Czy naruszenie dotyczy: zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa? oraz
  2. Czy nieprawidłowości lub wątpliwości etyczne mają związek z Pani/Pana pracą – wydarzyły się w miejscu pracy lub środowisku zawodowym i powiązane są z tym środowiskiem? oraz
  3. Czy zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze? oraz
  4. Czy zgłoszenie dokonane jest dla interesu pracodawcy, interesu społecznego, interesu ogólnego, interesu ponadindywidualnego? oraz
  5. Czy zgłoszenie jest oparte na faktach?
Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi „NIE” – wówczas nie należy korzystać z tej formy zawiadomienia. W przeciwnym razie może Pani/Pan skorzystać z anonimowego, bezpiecznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa UE.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Aktualności

Wybory w Szpitalu…

Pacjenci mogli oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca, w Szpitalu MSWiA w Krakowie – mieściła się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 429.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content