Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta

Czternaście żelaznych punktów zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta, to podstawowe prawa, gwarantujące wysoki poziom ochrony zdrowia. Każdy powinien znać swoje prawa, dlatego dziś - w Europejskim Dniu Praw Pacjenta - przypominamy o nich...
1. Prawo do profilaktyki – każdy powinien mieć szansę na to, żeby chronić się przed chorobami lub wykryć je odpowiednio wcześnie.
 
2. Prawo dostępu do opieki medycznej – każdy, kto tego potrzebuje powinien mieć dostęp do świadczeń medycznych.
 
3. Prawo do informacji – każdy pacjent powinien mieć dostęp do informacji na temat jego stanu zdrowia i do wiedzy na temat możliwości leczenia.
 
4. Prawo do wyrażania zgody – każdy pacjent ma prawo uczestniczyć aktywnie w decyzjach dotyczących jego stanu zdrowia.
 
5. Prawo do wolnego wyboru – każdy ma prawo zdecydować: gdzie i jak jest leczony.
 
6. Prawo do intymności, prywatności i poufności – informacje na temat: stanu zdrowia pacjentów, ich diagnostyki i sposobu leczenia nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym.
 
7. Poszanowanie czasu pacjenta – każdy ma prawo otrzymać niezbędną pomoc w możliwie krótkim czasie.
 
8. Przestrzeganie norm jakościowych – oferowane powinny być świadczenia zdrowotne wysokiej jakości.
 
9. Prawo do bezpieczeństwa – gwarantujące spokój, że proponowane leczenie nie wyrządzi krzywdy.
 
10. Prawo do innowacji – każdy ma prawo dostępu do innowacyjnych procedur diagnostycznych i leczniczych.
 
11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu – tam, gdzie jest to możliwe, należy ten ból łagodzić.
 
12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb – mamy prawo do takiej diagnostyki i terapii, jakiej potrzebujemy.
 
13. Prawo do zażaleń – jeżeli uważamy, że w wyniku leczenia doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, możemy domagać się wyjaśnienia sytuacji.
 
14. Prawo do rekompensaty – o odszkodowanie może ubiegać się osoba, która została w jakiś sposób skrzywdzona podczas leczenia.
 
Poza tymi wymienionymi punktami – są też niepisane zasady:
empatia
–  partnerstwo i współdziałanie w leczeniu
–  zamiast specjalistycznego języka – język zrozumiały dla każdego
pacjent czuje, że jest w najlepszych rękach i ma zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie.

Metadane strony

Aktualności

Ogromne GRATULACJE!

Pielęgniarki z Izby Przyjęć Szpitala MSWiA w Krakowie – otrzymały odznaki za zasługi dla ochrony zdrowia. To ważne wyróżnienie zostało wręczone przy okazji Międzynarodowego Dnia

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content