Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Nowy Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – kompleksowa pomoc w jednym miejscu

Szeroki korytarz, umożliwiający swobodne stawianie pierwszych kroków i nowocześnie wyposażona sala do fizjoterapii, która ułatwia powrót do zdrowia – to wyróżnia Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej. Oddział nowy i od pierwszych dni bardzo potrzebny – cały czas zajęte są wszystkie sale i łóżka, przy których rozpoczyna się walka pacjentów o odzyskanie sprawności. Wykwalifikowany personel tworzy interdyscyplinarny zespół złożony z: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów, neurologopedów, terapeutów zajęciowych oraz personelu pomocniczego.

Choroby neurologiczne, jak choćby udary i niektóre zabiegi chirurgiczne – to sytuacje, w których pacjent często na nowo musi uczyć się podstawowych aktywności życia codziennego. Tutaj – pod fachową opieką – wykonuje pierwsze ćwiczenia na sali chorych, a później stopniowo ją opuszcza i rozpoczyna dalszą rehabilitację, w której istotną rolę odgrywa nowoczesny sprzęt.

Istotą rehabilitacji w ramach oddziału jest usprawnianie w zakresie nie tylko funkcji ruchowych, ale i funkcji poznawczych i behawioralnych. Niezmiernie ważny jest też fakt, iż szpital jest szpitalem wielospecjalistycznym – a zatem skutecznie mogą być leczone także schorzenia inne niż neurologiczne – co jest szczególnie istotne u chorych starszych, z wielochorobowością. Warto również wspomnieć, iż istniejące w naszym szpitalu standardy pozwalają na rehabilitację praktycznie bezpośrednio po epizodzie neurologicznym…” – mówi dr n.med. Konrad Jerzy Bernacki, kierownik Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Wszystkie działania zmierzają do tego, aby pacjent opuścił oddział samodzielnie. „Tutaj jest zarówno fizjoterapia, jak i neurologopeda, terapeuta zajęciowy oraz psycholog – także kompleksowa, całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska…” – wyjaśnia dr n.med. Mateusz Curyło, kierownik Zakładu Rehabilitacji.

A jakie nowoczesne rozwiązania znajdziemy na nowym oddziale?

Jednym z nich jest Biofeedback – czyli urządzenie, które zachęca do wykonywania ruchów, działając na podstawie biologicznego sprzężenia zwrotnego. Pacjent stara się naśladować to, co widzi na ekranie – dzięki czemu na przykład podnosi rękę i zakreśla nią łuk w powietrzu, co byłoby dla niego dużo trudniejsze bez takiej, dodatkowej stymulacji. Ogromną rolę w przywracaniu sprawności, odgrywają też roboty rehabilitacyjne – służące do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – liczy piętnaście łóżek i to czwarte takie miejsce na medycznej mapie Krakowa. Zapotrzebowanie na takie oddziały będzie rosło, bo w związku ze starzejącym się społeczeństwem – choroby neurologiczne występują coraz częściej.

Wcześniej, pacjenci po hospitalizacji musieli sami szukać pomocy, a czas w rehabilitacji odgrywa ogromną rolę. Teraz, w jednym miejscu mogą wracać do pełnego zdrowia.

Metadane strony

Aktualności

Wybory w Szpitalu…

Pacjenci mogli oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca, w Szpitalu MSWiA w Krakowie – mieściła się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 429.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content