Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Dodatkowe informacje

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: 

 • Lekarze: +48 12 662 31 45 (cały tydzień, w godzinach 14:00 – 16:00; w sytuacjach krytycznych informacje udzielane są na bieżąco);

Rodzaj świadczeń

Anestezjologia:

 • znieczulenia ogólne, przewodowe, blokady nerwów obwodowych – wykonywane do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologicznych,
 • analgosedacja oraz nadzór anestezjologiczny do procedur diagnostycznych,
 • kwalifikacje anestezjologiczne przed znieczuleniami do zabiegów operacyjnych,
 • opieka okołooperacyjna, w tym leczenie bólu.

Intensywna Terapia:

 • leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia (m.in. udar mózgu, krwotok, wstrząs, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i oddechowa – zaostrzenie POChP, astma, ciężkie zapalenie płuc), wymagających specjalistycznych procedur i nadzoru,
 • konsultacje wykonywane u chorych w ciężkim stanie – leczonych w innych oddziałach Szpitala,
 • koordynacja i udział w akcjach reanimacyjnych na terenie Szpitala.

Oddział dysponuje 4 stanowiskami intensywnej terapii, wyposażonymi zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia. Ponadto posiadamy:

 • platformy do monitorowania hemodynamicznego: Edwards, Niccomo,
 • system kontroli glikemii SGC, zintegrowany z pompami infuzyjnymi,
 • aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej.

Lekarz kierujący oddziałem

Kontakt do oddziału

Sekretariat oddziału

Pielęgniarka oddziałowa

Godziny przyjęć

Adres

Jesteśmy w:

 • budynku B, piętro IV (oddział)
 • budynku B, piętro V (dyżurka lekarska i sekretariat) / dostępna winda

Metadane:

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content