Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Dodatkowe informacje

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: 

 • Lekarze: +48 12 662 31 45 (cały tydzień, w godzinach 14:00 – 16:00; w sytuacjach krytycznych informacje udzielane są na bieżąco);
 • Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat Oddziału: +48 12 662 31 47 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30)

Rodzaj świadczeń

Anestezjologia:

 • znieczulenie ogólne, przewodowe, blokady nerwów obwodowych – wykonywane do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologicznych,
 • analgosedacja oraz nadzór anestezjologiczny do procedur diagnostycznych,
 • kwalifikacje anestezjologiczne przed znieczuleniami do zabiegów operacyjnych,
 • opieka okołooperacyjna, w tym leczenie bólu.

Intensywna Terapia:

 • leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, m.in. udar mózgu, krwotok, wstrząs, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa (np. zaostrzenie POChP),
 • konsultacje chorych w ciężkim stanie, leczonych w innych oddziałach szpitala,
 • prowadzenie i koordynowanie akcji reanimacyjnych na terenie szpitala.

W oddziale znajdują się 4 stanowiska intensywnej terapii wyposażone zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Posiadamy ponadto aparaty do monitorowania hemodynamicznego, pompy infuzyjne z systemem kontroli glikemii (SGC), aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej.

Lekarz kierujący oddziałem

Kontakt do oddziału

Pielęgniarka oddziałowa

Godziny przyjęć

Adres

Jesteśmy w:

 • budynku B, piętro IV (oddział)
 • budynku B, piętro V (dyżurka lekarska i sekretariat) / dostępna winda

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content