Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji Szpitala MSWiA w Krakowie realizuje świadczenia w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej ośrodka dziennego rehabilitacji Świadczenia realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny lekarzy i fizjoterapeutów. W zakładzie realizujemy świadczenia zdrowotne a w szczególności diagnostykę funkcjonalnalną pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie […]

Oddział dzienny psychoterapii

Rodzaj świadczeń zapobieganie skutkom ostrego i przewlekłego stresu leczenie zaburzeń psychicznych spowodowanych pracą w warunkach ostrego i przewlekłego stresu interwencja kryzysowa, także w stosunku do rodzin funkcjonariuszy zapobieganie i motywowanie do podjęcia leczenia w przypadku zagrożenia chorobą alkoholową i narkomanią oddziaływanie terapeutyczne, a w szczególności rehabilitacja w przypadku choroby alkoholowej i narkomanii leczenie nerwic i […]

Oddział ginekologiczno – położniczy

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: Ordynator, lekarze Oddziału Ginekologicznego: +48 12 662 31 57 Pielęgniarka oddziałowa, sekretariat Oddziału Ginekologicznego: +48 12 662 31 58 Pielęgniarki w dyżurce pielęgniarek Oddziału Ginekologicznego: +48 12 662 31 59 Rodzaj świadczeń ginekologia zachowawcza (diagnostyka i leczenie) w pełnym zakresie, ginekologia operacyjna w pełnym zakresie w tym […]

Oddział neurologiczny

Dodatkowe informacje Lekarze: +48 12 662 31 63 Pielęgniarki: +48 12 662 31 65 Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: Lekarz kierujący oddziałem: +48 12 662 31 63 (w dni robocze 12:00 – 14:00)W dni świąteczne informacje o aktualnym stanie zdrowia chorych udzielane są przez lekarzy dyżurnych: +48 12 662 31 63 (12:00 – 14:00) Ustalanie […]

Oddział geriatrii

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:  Lekarz kierujący oddziałem: +48 12 662 31 53 Pielęgniarka oddziałowa: +48 12 662 31 22 Lekarze: +48 12 662 31 49 Pielęgniarki: +48 12 662 31 74 Rodzaj świadczeń oddział dysponuje 21 łóżkami oferujemy diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych u osób po 60 r. ż. z uwzględnieniem […]

Oddział kliniczny chorób wewnętrznych i geriatrii

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: Lekarze: +48 12 662 31 71/72; Pielęgniarka Oddziałowa: +48 12 662 31 73; Pielęgniarki: +48 12 662 31 74. Rodzaj świadczeń świadczenia ogólno internistyczne dla pacjentów ubezpieczonych, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział dysponuje 42 łóżkami, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego, endokrynologicznych […]

Oddział okulistyczny

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:  Lekarz kierujący oddziałem: +48 12 662 31 85 Pielęgniarka oddziałowa: +48 12 662 31 85 Profil świadczeń zdrowotnych Oddział Okulistyczny wykonuje świadczenia zdrowotne obejmujące  kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń narządu wzroku przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. Zabiegi operacyjne wykonywane są na wysokiej klasie  aparaturze medycznej z […]

Oddział urazowo – ortopedyczny

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:  Sekretariat: +48 12 662 31 75 oraz +48 12 662 31 76; Dyżurka pielęgniarska: +48 12 662 31 79. Rodzaj świadczeń Oddział oferuje pełen profil świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: alloplastyki stawów kolanowych i biodrowych z użyciem […]

Oddział chirurgiczny

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:  Lekarze: +48 12 662 31 68; Sekretariat, Lekarz Kierujący Oddziałem: +48 12 662 31 67; Pielęgniarka Oddziałowa: +48 12 662 31 69 (w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:00); Punkt Pielęgniarski: +48 12 662 31 70 (całodobowo). Rodzaj świadczeń leczenie schorzeń wątroby i dróg żółciowych metodami […]

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Dodatkowe informacje Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:  Lekarze: +48 12 662 31 45 (cały tydzień, w godzinach 14:00 – 16:00; w sytuacjach krytycznych informacje udzielane są na bieżąco); Rodzaj świadczeń Anestezjologia: znieczulenia ogólne, przewodowe, blokady nerwów obwodowych – wykonywane do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologicznych, analgosedacja oraz nadzór anestezjologiczny do procedur diagnostycznych, kwalifikacje anestezjologiczne […]