Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

„Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce” – specjalista ze Szpitala MSWiA w gronie ekspertów, przygotowujących raport dla Światowej Organizacji Zdrowia…

Ponad stustronicowy raport Światowej Organizacji Zdrowia o kondycji polskiej rehabilitacji - zawiera informacje na temat: dostępności, jakości i osób pracujących w tym sektorze, a są nimi: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, protetycy i ortotycy, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej oraz logopedzi. Ocena mogła zostać wystawiona dzięki współpracy WHO z Ministerstwem Zdrowia i obejmuje czas: od sierpnia do grudnia 2021 r. W gronie kilkudziesięciu ekspertów z kraju i z zagranicy - znalazł się dr n.med. Mateusz Curyło - kierownik Zakładu Rehabilitacji w SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

W raporcie wyjaśniono, że choć rehabilitacja jest podstawowym elementem opieki zdrowotnej, obok: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia i jej rola jest szczególna – bo zajmuje się człowiekiem holistycznie… to jednak wciąż jeszcze jest niedoceniana i widoczne są pewne braki:

  • jest więcej potrzeb niż możliwości – nie wystarczy pracowników, żeby pomóc wszystkim, którzy tego wymagają,
  • świadomość na temat tego, jak ważna jest rehabilitacja w leczeniu – wciąż jest zbyt niska,
  • w zakresie podniesienia kompetencji pracowników – można zrobić znacznie więcej.

Dr n.med. Mateusz Curyło dzielił się w raporcie swoją wiedzą i opinią na temat: nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji oraz dostępności zaopatrzenia ortopedycznego.

Raport kończy się zaleceniami, które mają zachęcać do pracy w sektorze rehabilitacji, poprawić jej warunki i możliwości rozwoju.

Aktualności

Wybory w Szpitalu…

Pacjenci mogli oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca, w Szpitalu MSWiA w Krakowie – mieściła się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 429.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content