Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

„Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce” – specjalista ze Szpitala MSWiA w gronie ekspertów, przygotowujących raport dla Światowej Organizacji Zdrowia…

Ponad stustronicowy raport Światowej Organizacji Zdrowia o kondycji polskiej rehabilitacji - zawiera informacje na temat: dostępności, jakości i osób pracujących w tym sektorze, a są nimi: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, protetycy i ortotycy, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej oraz logopedzi. Ocena mogła zostać wystawiona dzięki współpracy WHO z Ministerstwem Zdrowia i obejmuje czas: od sierpnia do grudnia 2021 r. W gronie kilkudziesięciu ekspertów z kraju i z zagranicy - znalazł się dr n.med. Mateusz Curyło - kierownik Zakładu Rehabilitacji w SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

W raporcie wyjaśniono, że choć rehabilitacja jest podstawowym elementem opieki zdrowotnej, obok: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia i jej rola jest szczególna – bo zajmuje się człowiekiem holistycznie… to jednak wciąż jeszcze jest niedoceniana i widoczne są pewne braki:

  • jest więcej potrzeb niż możliwości – nie wystarczy pracowników, żeby pomóc wszystkim, którzy tego wymagają,
  • świadomość na temat tego, jak ważna jest rehabilitacja w leczeniu – wciąż jest zbyt niska,
  • w zakresie podniesienia kompetencji pracowników – można zrobić znacznie więcej.

Dr n.med. Mateusz Curyło dzielił się w raporcie swoją wiedzą i opinią na temat: nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji oraz dostępności zaopatrzenia ortopedycznego.

Raport kończy się zaleceniami, które mają zachęcać do pracy w sektorze rehabilitacji, poprawić jej warunki i możliwości rozwoju.

Aktualności

23 lutego – Światowy Dzień Walki z Depresją

Krótkie dni, brak słońca, problemy w domu i w pracy, za dużo obowiązków… – jest wiele powodów, żeby wytłumaczyć sobie: gorsze samopoczucie, ciągłe zmęczenie i zniechęcenie. Trzeba jednak pamiętać, że kryzys mija… natomiast przewlekły smutek, a także przedłużające się poczucie niemocy i beznadziei – wymaga konsultacji ze specjalistą.

23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją – o której mówi się, że jest chorobą duszy i ciała. Nieleczona może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem i samobójstwa – można jednak też zdiagnozować ją odpowiednio wcześnie i rozpocząć terapię.

Jak rozpoznać depresję? O tym dr Jaromira Iwolska-Sokołowska – kier. Oddziału Dziennego Psychoterapii w

Czytaj więcej »

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

Każdy, w każdej chwili może stać się pacjentem – dlatego tak ważne jest, żeby chorych traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. A skoro zdrowie nie jest dane raz na zawsze, to Światowy Dzień Chorego jest także okazją do tego, żeby o tym przypomnieć. W zabieganych czasach zapominamy o tym jak ważne są: właściwy tryb życia, profilaktyka i wczesna diagnostyka.

Czytaj więcej »

4 LUTEGO – Światowy Dzień Walki z Rakiem

„Jeszcze coś mi znajdą…” – to wciąż zbyt często powtarzany argument przez osoby, które nie chcą się badać.
Tymczasem to „coś” znalezione odpowiednio wcześnie – można pokonać.
4 lutego – to Światowy Dzień Walki z Rakiem.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content