Wychodzimy naprzeciw Pacjentom

Nowe numery telefonów

Zmieniliśmy numerację telefonów i jednocześnie uruchomiliśmy głosową centralę telefoniczną wraz z kolejkowaniem rozmów, ułatwiającą naszym Pacjentom załatwienie ich spraw

Przewlekły smutek i jego wpływ na zdrowie fizyczne

Każdy ma prawo do smutku i jest to naturalna reakcja na trudną, przykrą sytuację. Jeżeli jednak ten stan przedłuża się i pogłębia, nie możemy znaleźć wyjścia albo wręcz poddajemy się – wówczas należy szukać pomocy specjalisty. Przewlekły smutek prowadzi do depresji, która nie jest obojętna dla naszego zdrowia fizycznego i ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.