Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Oddział okulistyczny

Dodatkowe informacje

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają: 

  • Lekarz kierujący oddziałem: +48 12 662 31 85
  • Pielęgniarka oddziałowa: +48 12 662 31 85

Profil świadczeń zdrowotnych

Oddział Okulistyczny wykonuje świadczenia zdrowotne obejmujące  kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń narządu wzroku przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Zabiegi operacyjne wykonywane są na wysokiej klasie  aparaturze medycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik operacyjnych  oraz  z użyciem wysokiej jakości materiałów medycznych.

Procedury wykonywane w Oddziale obejmują:

  • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej jednoogniskowej lub torycznej u pacjentów z astygmatyzmem
  • wtórny wszczep implantu wewnątgałkowego – fiksacja transkleralna, fiksacja tęczówkowa
  • operacje witreoretinalne w schorzeniach siatkówki i ciała szklistego
  • zabiegi iniekcji doszklistkowych w chorobach siatkówki

Personel medyczny pracujący w Oddziale posiada wysokie kwalifikacje, które nieustannie podnosi w ramach krajowych, jak i zagranicznych szkoleń oraz konferencji.

PLANOWE:

Oddział Okulistyczny wykonuje PLANOWE świadczenia.

Pobierz

Lekarz kierujący oddziałem

Kontakt do oddziału

Pielęgniarka oddziałowa

Godziny przyjęć

Adres

Jesteśmy w:

  • budynku B

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content