Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Sprawozdania finansowe

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

sporządzony w dniu 31 maja 2022 r. na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

sporządzony w dniu 30 czerwca na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content