Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. przestrzegania praw Pacjenta

W SPZOZ MSWiA w Krakowie w sprawie skarg, wniosków oraz wszelkich wątpliwości, gdy dojdzie do naruszenia praw w trakcie realizacji procesu leczniczego można skorzystać z pomocy Pełnomocnika Dyrektora ds. przestrzegania praw Pacjenta. 

Do zadań Pełnomocnika należy, w szczególności:

  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez Pacjentów, członków ich rodzin; przedstawicieli ustawowych lub osoby sprawujące opiekę nad Pacjentami;
  • monitorowanie przestrzegania praw Pacjenta;
  • przyjmowanie skarg Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych dotyczące udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją praw Pacjenta w Szpitalu;
  • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;
  • przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań ze stwierdzonych uchybień w zakresie przestrzegania praw pacjenta;
  • przekazywanie zgłoszonych przez pacjentów uwag i wniosków właściwym komórkom organizacyjnym Szpitala.

Pełnomocnik Dyrektora ds. przestrzegania praw Pacjenta

Godziny przyjęć

Adres

Pełnomocnik przyjmuje w:

  • budynku A, piętro 3 ½, pokój 301A

Aktualności

Mamy Pododdział Udarowy! – O nas w mediach…

Pododdział Udarowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie – to kolejny taki punkt na medycznej mapie miasta… i – jak zdążyliśmy się już przekonać – bardzo potrzebny! Odkąd powstał – czyli w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca – leczyło się na nim już ponad trzydziestu pacjentów z udarem mózgu. Lekarze przyznają, że to miejsce jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie – choroba atakuje częściej, co jest zauważalne zwłaszcza po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content