Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Izba przyjęć i pomocy doraźnej

Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej (IPiPD) przez całą dobę świadczy usługi pomocy doraźnej dla wszystkich zgłaszających się pacjentów w ramach profilu działalności szpitala oraz przyjmuje pacjentów do oddziałów szpitalnych.

W IPiPD całodobowo pełni dyżur personel lekarski i pielęgniarski.

Zmodernizowane pomieszczenia IPiPD wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do monitorowania i diagnostyki stanów nagłych. Do dyspozycji IPiPD, przez całą dobę, są Zakład Diagnostyki Obrazowej i Laboratorium Analiz Biochemicznych.

Rodzaj świadczeń

  • Badanie i przyjmowanie pacjentów do Oddziałów Szpitala.
  • Udzielanie pomocy w razie nagłych wypadków lub zachorowań.


O kolejności przyjęć do IPiPD decyduje pielęgniarka segregująca lub lekarz dyżurny.

Kierownik

Kontakt do oddziału

Pielęgniarka koordynująca

Godziny przyjęć

Adres

Jesteśmy w:

  • budynku A, parter

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content