Diagnostyka ENG/EMG

Diagnostyka ENG/EMG

Wykonujemy Elektroneurografię, Elektromiografię, Próbę tężyczkową,
Próbę miasteniczną

Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna

W naszym Zakładzie wykonujemy diagnostykę obrazową, diagnostykę labolatoryjną a także posiadamy pracownię ENG/EMG.

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa

W naszym Zakładzie wykonujemy diagnostykę obrazową, diagnostykę labolatoryjną a także posiadamy pracownię ENG/EMG.

Zakład stomatologii

Stomatolog

Wykonujemy usługi w ramach NFZ w zakresie stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej.

Medycyna pracy

Medycyna pracy

Wykonujemy badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00