Konkurs ofert nr 16/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań RTG, USG, wzroku oraz wykonywanie konsultacji lekarskich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu

Konkurs ofert nr 15/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub geriatrii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Pododdziale Geriatrii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 12/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 12/2023 na wykonywanie badań EMG i ENG, na terenie miasta Tarnowa, dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Krakowie