Konkurs ofert nr 15/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 14/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Konkurs ofert nr 13/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych (w tym śródoperacyjnych), dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Konkurs ofert nr 11/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.

Konkurs ofert nr 12/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne)

Konkurs ofert nr 10/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań mammograficznych z opisem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Tarnowie

Konkurs ofert nr 09/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów okulistyki lub okulistów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (operatorzy).

Konkurs ofert nr 08/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów okulistyki lub okulistów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (kwalifikacje).

Konkurs ofert nr 07/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 06/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań USG i USG Doppler z opisem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.