Konkurs ofert nr 12/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 12/2023 na wykonywanie badań EMG i ENG, na terenie miasta Tarnowa, dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Krakowie