Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji Szpitala MSWiA w Krakowie realizuje świadczenia w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej ośrodka dziennego rehabilitacji Świadczenia realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny lekarzy i fizjoterapeutów. W zakładzie realizujemy świadczenia zdrowotne a w szczególności diagnostykę funkcjonalnalną pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie […]