Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawą prawną publikacji Biuletynu Informacji Publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W opracowaniu.

W opracowaniu.

W opracowaniu.

W opracowaniu.

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content