4 marca – Światowy Dzień Otyłości

Tutaj nie chodzi tylko o rozmiar czy wynik na wadze… Otyłość to choroba cywilizacyjna XXI wieku i stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia – bo prowadzi do takich problemów, jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, obturacyjny bezdech senny, zwyrodnienie stawów, większe ryzyko rozwoju niektórych nowotworów czy depresja.

Konkurs ofert nr 11/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.

Konkurs ofert nr 12/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne)

Konkurs ofert nr 10/2024

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań mammograficznych z opisem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Tarnowie