Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Konkursy ofert

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 20/2024

na wykonywanie badań USG dla Oddziałów Szpitala oraz Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 18/2024

na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 17/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (zabezpieczenia, wyjazdy, badanie osób zatrzymanych)

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 16/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 15/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 14/2024

na wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 13/2024

na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych (w tym śródoperacyjnych), dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 11/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 12/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza w trakcie specjalizacji
z w/w, w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne)

Zobacz szczegóły »

Pobierz pliki

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content