Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Konkursy ofert

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 06/2024

na wykonywanie badań USG i USG Doppler z opisem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 05/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub geriatrii lub kardiologii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pododdziale Geriatrii, Poradni Geriatrycznej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 04/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 03/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza otolaryngologa
w Poradni Laryngologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne)

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 02/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza medycyny pracy w Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie – Przychodnia w Krakowie.

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 01/2024

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów
w Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 35/2023

na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę praktyki w Nowym Sączu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 34/2023

na świadczenia zdrowotne udzielane przez technika protetyka w Poradni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia
w Tarnowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 33/2023

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy ginekologów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »
Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 32/2023

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza chirurga lub w trakcie specjalizacji w w/w zakresie, posiadającego zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury,
w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Zobacz szczegóły »

Pobierz pliki

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content