Konkurs ofert nr 14/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy ginekologów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie

Konkurs ofert nr 13/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na wykonywanie badań EMG i ENG, na terenie miasta Krakowa, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 12/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

Konkurs ofert nr 12/2023 na wykonywanie badań EMG i ENG, na terenie miasta Tarnowa, dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Krakowie