Konkurs ofert nr 27/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub geriatrii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Pododdziale Geriatrii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 26/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza chirurga lub w trakcie specjalizacji w w/w zakresie, posiadającego zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury,
w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 24/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub geriatrii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii, Pododdziale Geriatrii, Poradni Geriatrycznej oraz Izbie Przyjęć
i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 23/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub geriatrii, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pododdziale Geriatrii, Poradni Geriatrycznej oraz Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 22/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 21/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 20/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (zabezpieczenia, wyjazdy, badanie osób zatrzymanych)

Konkurs ofert nr 19/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konkurs ofert nr 18/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę kardiologa,
w Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Krakowie – (medycyna pracy, komisje lekarskie MSWiA i inne) w Krakowie

Konkurs ofert nr 17/2023

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia
w Krakowie